KIRILDIKÇA AÇILIR | BROKEN OPENKIRILDIKÇA AÇILIR
17.09.2020 - 17.10.2020
GALERİ NEV ANKARA
GEZEGEN SOKAK NO:5
1993-2018 yılları arasında, tam yirmi beş yıl boyunca sergilerini Gezegen Sokak’ta açan Galeri Nev, yeni adresine taşınmasının ardından eski mekânını bir sanatçı rezidansı olarak düzenledi ve ilk misafiri Eda Gecikmez’i davet etti. Gecikmez, Gezegen’de neredeyse bir yılını tamamlarken, Türkiye’de sanatın tarihine dair pek çok an/anı ile dolu bu mekânın kendi eserlerini ve eserlerinin mekânı nasıl dönüştürdüğünü sorguluyor. Âdeta Gezegen’de geçirdiği zamanın parçalarından oluşan otuzdan fazla kolajı izlemek üzere atölyesinin kapılarını ziyaretçilere açıyor. Eda Gecikmez, 17 Eylül’den itibaren randevu ile gezilecek atölyesinde “kırıldıkça açılanları”, sanatının bundan sonraki ufku ile ilgili bir manifesto olarak değerlendiriyor.
“Gezegen’de geçen dokuz ay, anlık ve geçici olmanın dramatik bir deneyimine dönüştü. Geçmişin türlü hatırasıyla yüklü bir mekânın boşluğunda, kendi varlığımı kurmak üzere yer değiştirirken, zamanın bir hamlesiyle o boşlukta aylar sürecek olan karantinaya girmek pek de tahmin edilemezdi. Durdum. Sessizlikte ve yalnızlıkta katı olan her şey çatlamaya başladı, sonra kırıldı, kırıldıkça açıldı. İnsanın kendi formu, onun ilk hapishanesi - imha edilmeli. İçini boşalt ve sınırları geçersiz kıl. Tüm başlıklardan kurtul. Anıtlarını yık, kutsallarını boz. Acını ve kırılganlığını kabul et. Gönüllü dönüşüm.

Sonra bir kenara yükünü bırakır gibi kolajlar ortaya çıkmaya başladı - kenara itilen şey çoğunlukla düşüncenin tam merkezindedir - her biri arzuları, hazları, kaygıları ve hatta korkuları barındıran bir mekân önerisi. Yan yana geldiklerinde ne olduğu henüz bilinmeyen bir yapının krokisi. Yenilip yutulamayanın bariz bir ifadesi. Gerçek ile hayal edilenin arasındaki belirsizlik. Bu kolajlar, birbirine benzemeyen şeyler arasındaki unutulmuş yakınlıklar ve duygudaşlıklar kurmanın bağları.” 
BROKEN OPEN

17.09.2020 - 17.10.2020

GALLERY NEV ANKARA

GEZEGEN ST. NO:5

Galeri Nev, which opened its exhibitions on Gezegen Sokak between 1993 and 2018

for twenty-five years, organized its old space as an artist residence after moving to

its new address and invited Eda Gecikmez as its first guest. Completing almost a

year at Gezegen, Gecikmez questions how this space filled with memories and

moments in the history of art in Turkey transformed her own works and in turn

how her works changed the very space. She opens the doors of her workshop to

visitors to watch more than thirty collages made up of episodes of her time at the

residence. Eda Gecikmez considers her collages, namely “the openings appearing as

they broke as a manifesto about the next horizon of her art. The workshop will be

visited by appointment as of September 17.

“Nine months at Gezegen have turned into a dramatic experience of being

momentary and temporary. While moving to establish my own existence in the void

of a place laden with various memories of the past, it was very unpredictable to

enter the quarantine that would last for months with a move of time. I stopped.

Everything that was solid in silence and solitude started to crack, then broke,

opened as it broke. Human form, the first prison - must be destroyed. Disburden it,

override the borders. Get rid of all the topics. Destroy all the monuments, destroy all

the holy ones. Accept the pain and fragility. Voluntary transformation.

Then collages began to emerge, as if leaving the burden aside - what is pushed

aside is often at the very center of the thought - a space proposal, each containing

desires, pleasures, anxieties, and even fears. A sketch of a building that is not yet

known when they come side by side. An obvious expression of which is hard to

swallow. Uncertainty between reality and imagined. These collages are the bonds of

forgotten intimacy and empathy between dissimilar things.”


(Gezegen means 'planet' in Turkish.)