>>>past event: "Şimdi Buradasınız / Now You are Here" , Arte Sanat, AnkaraArte Sanat Galerisi sezona Seval Şener ve Tuçe Erel Küratörlüğündeki “Şimdi Buradasınız”  isimli grup sergisi ile devam ediyor. 21 Şubat 2017 Salı Günü Saat 18.00’da gerçekleştirilecek olan açılışımızda sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.
‘Şimdi Buradasınız’ sergisi Seval Şener ve Tuçe Erel’in küratörlüğünde Antroposen kavramından yola çıkan bir grup sergisidir. Kavram üzerine bir süredir çalışan küratörler bu kavram ile sanatçıların var olan işleri arasında bir bağ kurmayı amaçlamaktadır. 2000 yılında Crutzen ve Stoermer tarafından öne  sürülen bu kavrama göre dünya Holosen Çağından (Holocene) Antroposen Çağına geçiş yaptı. Bu dönemin önemi insan eliyle dünyanın zemininde bırakılan  izin derinleşmesinden ve geri dönüşü olmayan zararların bu çağda  oluşmasından geliyor. Bu çağın başlangıcını belirlemeye yönelik araştırmalar ve tartışmalar ise hala sürüyor.Çağın başlangıcı olarak tartışılan üç önemli olaydan  ilki tarımsal amaçlarla ormanların yok edilmesi, ikincisi endüstriyel devrim, üçüncüsü ise atom bombasının icadı. Bu araştırmaların sürdürüldüğü Antroposen Çalışma Grubu (Anthropocene Working Group) jeoloji odaklı  araştırmalar yapsa da konu ​felsefecilerin, sosyal bilimcilerin, bağımsız araştırmacıların ve sanatçıların gündemine girmiş durumda.
 Antroposen kavramının hem içeriği hem de metodolojik çerçeveyi belirlediği ‘Şimdi Buradasınız’ sergisi küratörlerin bu kavramla ilişkilendirdiği eserleri bir araya getiriyor. Sergi kapsamındaki sanatçılar Kerem Ozan Bayraktar, Eda Gecikmez, Sibel Horada, Evrim Kavcar, Esra Oskay, Elvan Serin, Seval Şener, Mürüvvet Türkyılmaz ve Özlem Ünlü.
 Sergi açılışında Korhan Erel solo bir ses performansı gerçekleştirecek.
 Ayrıca sergi kapsamında 25.02.2017 tarihinde saat 15:00’te, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversite’sinden akademisyen Fatma Aykanat’ın katılımıyla Antroposen kavramı ile ilgili bir söyleşi yapılacaktır.

‘Now You are Here’ is an exhibition curated by Seval Şener and Tuçe Erel that evolved out of the notion of Anthropocene. Erel and Şener, the latter being also one of the artists, take their readings and ideas on Anthropocene as a starting point to explore and discover connections with the participating artists’ existing works. Anthropocene was first suggested in 2000 by Crutzen and Stoermer. According to this geological concept, the Earth has left the Holocene epoch behind and is now in the Anthropocene epoch, a period that marks the passing of the threshold of return  of human damage on Earth: the damage is done, deep and irreversible. There is a lot of research and discussion on when exactly this epoch began. One research suggests that it started when human beings destroyed forests in order to do agriculture. Another research suggests that Anthropocene started with the Industrial Revolution, while a third study sees the invention of atomic bomb as the beginning. The ‘Anthropocene Working Group’ has been launched to establish scientific grounding to prove the existence of this epoch, as it is yet to be approved scientifically by geological authorities. Even though the original concept is geological one, it is very much on the agenda of philosophers, social scientist, independent researchers and artists since 2007.
Anthropocene concept shapes and defines the content and the methodology of ‘Now You are Here’ with works by Kerem Ozan Bayraktar, Eda Gecikmez, Sibel Horada, Evrim Kavcar, Esra Oskay, Elvan Serin, Seval Şener, Mürüvvet Türkyılmaz and Özlem Ünlü.
At the opening on February 21 at 18:00, musician and sound artist Korhan Erel will play a solo sound performance. On February 25, at 15:00 there will be a talk on Anhropocene by Fatma Aykanat, a scholar from Zonguldak Bülent Ecevit University.