past event: "Toplumsal Aralık / Social Interstice"

TOPLUMSAL ARALIK

5 KASIM- 26 ARALIK 2015

EDA GACİKMEZ, ESİN TURAN, FIRAT ENGİN, KOMET, MERVE ŞENDİL, MURAT MOROVA, SERHAT KİRAZ


2015 başından bu yana "ÇAĞRI SARAY – OUTSIDER", "DADA MUTFAK BIÇAĞIYLA KES…", "İNCE AYARLI VE ÇOĞUL", "MANİFESTO DÜŞÜNME BİÇİMİ – BİR YOK OLMA YOLU" - 14. İstanbul Bienali Dolayısıyla KİEV VE TİFLİS’TEN ÇAĞDAŞ SANAT Sergilerini gerçekleştiren Kuad Galeri’nin yıl sonu sergisi yine Türkiye’nin içinden geçmekte olduğu siyasal-toplumsal-ekonomik süreçte görsel sanat üretiminin işlevsel, düşünsel, estetik varlığına dikkati çekmeyi amaçlıyor.

Görsel sanat yapıtlarının içerdiği eleştiri ve tartışma açılımlarının kökenindeki karşı çıkış, günümüzün demokrasi düzeninin sağladığı bir ifade biçimi ve toplumun özellikle dışlanmış ve ötekileştirilmiş belirli kesimlerinin hak ve istekleri bağlamında bir eylemdir. Son on yılda gerçekleştirilen yapıtlarda bu açıdan ortak özellikler gözlemleniyor. Tüm yönlere doğru yapılan bütün hareketler bir sosyo-politik ve ekonomik sindirme, hayal kırıklığı ve umutsuzluktan ortaya çıkan kara mizahı, insan sevmeme ve zarar vericiliği yansıtmaktadır. Bu yorumların, keşiflerin, ifadelerin ortaya serilmesi izleyicinin yalnızca önünden geçip bakması için değildir. Bu anlatım katmanlarının ve imgelerinin derin yarıklarında izleyici ile karşılıklı bir ilişki içine girme arzusu ima edilmektedir. “İlişkisel estetik” isimli kitabında Nicholas Bourriaud bu olguyu ele almakta ve bunu toplumsal aralık (interstice) olarak sanat yapıtı terimiyle tanımlamaktadır.

1 Kasım seçiminden sonra Türkiye yeni bir döneme girerken, sürece bu başlıkla katkıda bulunuyor ve sergiye katılan değerli sanatçıların bu bağlamdaki yapıtlarına dikkat çekiyoruz.