past event: "Ödünç Alınmış Birliktelik / Borrowed Togetherness"


Eda Gecikmez’in 
“Ödünç Alınmış Birliktelik / Borrowed Togetherness adlı sergisi "Operation Room"da


Amerikan Hastanesi Sanat Galerisi “Operation Room”, Eda Gecikmez’in “Ödünç Alınmış Birliktelik/Borrowed Togetherness” adlı sergisine 18 Aralık 2013 – 26 Ocak 2014 tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor. Sanatçının gündelik hayatta sıkça karşılaştığımız ve tükettiğimiz görsel dili parçalayıp altında yatan anlamları düşsel formlarda araştırdığı sergisi, Pazar günleri hariç her gün 10:00-19:00 saatleri arasında Amerikan Hastanesi Sanat Galerisi “Operation Room”da gezilebilir.

Eda Gecikmez’in “Ödünç Alınmış Birliktelik/Borrowed Togetherness” adlı sergisi son yıllarda üzerinde yoğunlaştığı toplumsal cinsiyet, beden, kimlik gibi konuların gündelik hayatta sıkça karşılaştığımız ve tükettiğimiz görsel dil üzerinde gerçeküstücü bir tavırla çözümlemelerini yaptığı resim ve kolajlarından oluşuyor.

Ortak bir tarihe ya da dünyaya tanıklık eden ve kullanım değeri taşıyan imajların gösterge taşıyıcısı değerini bozguna uğratarak karara-bağlanamamazlıkla oynamak, tıpkı Ranciere’in belirttiği gibi gitgide hızlanan gösterge tüketimiyle işleyen bir toplumda göstergelerin okunma protokollerinin anlamını askıya almak bugünün sanatçılarının bozgunculuk yöntemlerinden biri. Bu yöntemler içinde belki de en çok kullanılan kolaj tekniği Eda Gecikmez’in çalışmalarının temelini oluşturur. Sanatçı sanatsal pratiğini şu şekilde dile getiriyor: “Farklı çevre ve alanlardan topladığım, özellikle günlük hayat içerisinde sıkça görmeye alıştığımız reklam afişleri, moda dergileri, AVM, rezidans broşürleri gibi görselleri bir nevi yapısöküm uygularcasına kesip parçalayarak sembolik olarak iktidarın bütünlük oluşturan dilini yıkmaya girişiyorum. Parçaları yeniden kurgularken bireysel perspektifimden açığa çıkan tüm meseleleri –bunlar toplumsal cinsiyet rolleri, beden politikaları, kapitalizm, kentsel dönüşüm, kimlik ve varoluş problemleri, kadınsal içgüdüler, fanteziler, bastırılmış duygular– açığa çıkarmaya çalışıyorum. Estetik olduğu kadar politik bir niteliğe ulaşan bozma eylemi ile söz konusu politik rejimin ve ideolojisinin üzerine kurulu görsel dili yıkmaya, tıpkı şairin dizeleri gibi ‘dile söyleyemeyeceğini söyletmeye’ çabalıyorum.”

Amerikan Hastanesi Sanat Galerisi “Operation Room” Tel: 444 3 777
Adres: Güzelbahçe Sok. No:20 Nişantaşı, İstanbul

 ///

Eda Gecikmez is at "Operation Room" 
with her exhibition
“Ödünç Alınmış Birliktelik / Borrowed Togetherness”


The American Hospital Art Gallery “Operation Room” hosts Eda Gecikmez’s exhibition “Ödünç Alınmış Birliktelik/Borrowed Togetherness” between 18 December 2013 – 26 January 2014. The artist’s works in the exhibition disassemble the visual language used and encountered in everyday life and investigate its underlying meanings through imaginary forms.  The exhibition can be visited every day except Sundays between 10:00-19:00 at American Hospital Art Gallery, “Operation Room”.

Eda Gecikmez’s exhibition “Ödünç Alınmış Birliktelik/Borrowed Togetherness” brings together paintings and collage works that investigate issues around gender, body and identity that the artist has been focused on in recent years. In these works, she analyses these subject matters with a surrealistic approach on the visual language used and encountered in everyday life.
It is a common method of deconstruction among contemporary artists to disassemble sign value of images, which are witnesses of the world or a shared history and have a use value to play with their indeterminacy and suspend the protocols of reading signs, as Ranciere says, in a society that operates through consumption of signs, a process that is getting faster and faster all the time. Collage technique, which is perhaps the most common method for this, is the basis of Eda Gecikmez’s works. The artist explains her artistic practice as follows: “I collect images from publicity posters, fashion magazines, brochures of shopping centers and residences, particularly images that we are so used to see in everyday life, and I try to destroy symbolically the integrity of the language of power by cutting and fragmenting the images, deconstructing them in a way. When I am reconstructing the fragments, I try to reveal from my personal perspective all the issues that emerge – such as gender roles, body politics, capitalism, urban regeneration, identity and existential problems, female instincts, fantasies, repressed feelings. Through the act of deconstruction, which is political as much as aesthetical, I try to demolish the visual language established on the political regime in question and its ideology, as in the lines of the poet “to make the language say what it can’t say.”  
American Hospital Art Gallery “Operation Room” Tel: 444 3 777
Güzelbahçe Sok. No:20 Nişantaşı, İstanbul