past event: "ıskarta / discarded"arayuzgaleri.com SAYI NO.2 - Iskarta
18 Nisan – 1 Haziran 2013 arasında HAYAKA ARTI’da


Davetli küratör Deniz Erbaş’ın arayuzgaleri.com sanatçıları seçkisi “Iskarta”, sistemin üzerine tüm yatırımını yapıp ıskartaya çıkardığı bedenin, sanatın geri dönüşüm stratejileriyle yeniden ürettiği metaforları üzerine bir grup sergisi.

Sanatçılar: Yeşim Ağaoğlu, Dilara Akay, Rafet Arslan, Seçkin Aydın, Güneş Bulut, Özge Enginöz, Eda Gecikmez, Nurcan Gündoğan, Burak Karacan, Raziye Kubat, Zekine Kundukan, Hüseyin Rüstemoğlu, Şefik Özcan, İlhan Sayın, Seda Sela, Erdal Sezer, Gonca Sezer, Meltem Sırtıkara, Yasemin Şenel, Ercan Vural

Alternatif Sanat ve Kültür Platformu HAYAKA ARTI’nın “sanatın sanal ile fiziksel dünya arasında serbest dolaşımını sağlamayı” amaçlayan iletişim projesi www.arayuzgaleri.com’un ikinci sergisi 18 Nisan tarihinde Tophane’de açılıyor. “Arayüz” kavramı ve internet platformu üzerinden sanat üretimi için açtığı tartışma-karşılaşma düzlemi, sanat üretiminin sanal ve fiziksel alanlardaki varoluşları hakkında düşünmek için ikinci kez galerinin fiziksel alanına taşınıyor. Davetli küratör Deniz Erbaş, arayüzgaleri internet düzlemindeki 300’ün üzerindeki sanatçı profili arasından yaptığı seçkide yer alan sanatçılara  “biyo-iktidar” kavramsal çerçevesine cevap veren işler önermelerini teklif etti. Böylece serginin temel izleğini, medya ve iletişim kanallarında, siyasetin gündeminde her haline şahit edildiğimiz, iktidarın alanına girmiş beden ve yaşam oluşturdu. Kolaj, pentür, fotoğraf ve benzeri tekniklerle bedeni ve yaşam alanını parçalayan sonra tekrar birleştiren, bedenin özel, kamusal ve siyasi alan içerisindeki varoluşu üzerine kurgular sunan bu çalışmalar, biyo-iktidar kavramı üzerine düşünmek için bir alan açıyor. Cinsel kimlik, kadınlık, evlilik, çalışma hayatı, kariyer ve aile gibi sosyal kalıplar, politikanın nesnesine dönüşen bedenin ve hayat döngüsünün halleri ve potansiyelleri, iktidarın bedenle ilişkisi sergiye katılan sanatçıların ele aldıkları temalar arasında.

İktidar mekanizmalarının artık bölgeler, coğrafyalar, toprak parçaları ve fiziki alan üzerinden değil, bizzat insanların ve toplumların hayatları, biyolojik varoluşları, bedenleri üzerinden işlediği bir dünyada yaşıyoruz. Eğitim, sağlık, hukuk gibi yaşamın her alanında çeşitli dışlama, kapatma, gözetleme, hayatta tutma ve hayatı sonlandırma mekanizmaları yoluyla bedene yönelen iktidar, toplum üzerinde kitlesel, genel bir tahakküm uygulamak yerine artık her bireyin bedenini ve hareketlerini kontrol altında tutabilecek ve biçimlendirebilecek araçlara sahip. Beden politikleşiyor, politikleştiği oranda da bireysel karşı duruş, başkaldırı ve direniş alanları da çoğullaşıyor. Bu koşullarda, sanatın beden ve bedenin yaşamıyla olan köklü ilişkisini günümüz sanat üretimleri paradigmasından tekrar ele almayı deniyor “Iskarta” sergisi.

Yeşim Ağaoğlu, Dilara Akay, Rafet Arslan, Seçkin Aydın Güneş Bulut, Özge Enginöz, Eda Gecikmez, Nurcan Gündoğan, Burak Karacan, Raziye Kubat, Zekine Kundukan, Hüseyin Rüstemoğlu, Şefik Özcan, İlhan Sayın, Seda Sela, Erdal Sezer, Gonca Sezer, Meltem Sırtıkara, Yasemin Şenel ve Ercan Vural’ın bedeni konu alan farklı tekniklerdeki işleri, 1 Haziran tarihine kadar HAYAKA ARTI’da görülebilir.

HAYAKA ARTI
Çukurcuma Cad 19A Tophane Istanbul
t: +9 0212 252 5490
Ziyaret Saatleri: Salı - Cumartesi 12:00-18:00


interfacegallery.com ISSUE NO:2 – Discarded
at HAYAKA ARTI between 18 April – 1 June 2013

“Discarded”, a selection of artists of interfacegallery.com by invited curator Deniz Erbaş, is a group exhibition on metaphors reproduced by means of recycling strategies of art for the body which at first is fully invested in by the system only to be discarded later on.

Artists: Yeşim Ağaoğlu, Dilara Akay, Rafet Arslan, Seçkin Aydın, Güneş Bulut, Özge Enginöz, Eda Gecikmez, Nurcan Gündoğan, Burak Karacan, Raziye Kubat, Zekine Kundukan, Hüseyin Rüstemoğlu, Şefik Özcan, İlhan Sayın, Seda Sela, Erdal Sezer, Gonca Sezer, Meltem Sırtıkara, Yasemin Şenel, Ercan Vural

www.interfacegallery.com, a communication project of the alternative art and culture platform HAYAKA ARTI which aims to “provide free circulation of art between the virtual and physical world”, is opening its second exhibition on April, 18th in Tophane. The concept “Interface” and the discussion- encounter platform it has introduced over the web, is for the second time carried into the physical space of a gallery to reflect on the existence of art production within virtual and physical spheres. Invited curator Deniz Erbaş has asked all artists included in her selection from over 300 profiles present on the web platform interfacegallery.com, to propose artworks talking back to the conceptual framework of “bio-power”. Thus body and life that we are frequently forced to witness to full extent in all aspects through media and communication channels or political agendas, long fallen within the interest of power, have constituted the main theme of this exhibition. These works, disintegrating the body together with its living space and then rejoining the two by means of techniques such as collage, painting, photography and so on, while presenting fictions as to the existence of body within private, public and political realms, also manage to make room for reflection on the concept of bio-power. Social stereotypes such as sexual identity, womanhood, marriage, professional life, career and family, modes and potentials of the body‑turning into an object of politics‑and the cycle of life, the relationship between power and body are among the subjects of artists who participate in this exhibition.

Today we are living in a world where power mechanisms do no longer function through regions, geographies, patches of land or physical territories, but through the very lives, biological existences, bodies of people and societies. Power turning towards the body by means of several exclusion, confinement, surveillance, life preserving and terminating mechanisms in different fields of life such as education, health, and law practices, is now in possession of all necessary means to keep under control and shape the body and movements of each individual and thereby leaves no need for implementation of massive, general domination practices on the society. The body becomes politicized, and the more it does so, the fields to demonstrate individual opposition, rebellion and resistance also diversify. The exhibition “Discarded”, under these circumstances, intends to revisit the deep-rooted relationship between art, body and bodily life through the paradigm of actual art productions.

Works of Yeşim Ağaoğlu, Dilara Akay, Rafet Arslan, Seçkin Aydın Güneş Bulut, Özge Enginöz, Eda Gecikmez, Nurcan Gündoğan, Burak Karacan, Raziye Kubat, Zekine Kundukan, Hüseyin Rüstemoğlu, Şefik Özcan, İlhan Sayın, Seda Sela, Erdal Sezer, Gonca Sezer, Meltem Sırtıkara, Yasemin Şenel and Ercan Vural, that use different mediums and take body as their subject can be seen at HAYAKA ARTI until June 1st 2013.

HAYAKA ARTI
Çukurcuma Cad 19A Tophane Istanbul
t: +9 0212 252 5490
Gallery Hours: Tuesday - Saturday 12:00-18:00