past event: ben ölümü eskittim, geliyorum
ben ölümü eskittim, geliyorum " sadece bir , ilhan berk dizesi, değil.. 

Hepinizin bildiği gibi kolaj geniş bir malzeme yelpazesinde üretime açık plastik bir alandır.

Burdan hareketle kolaj:

Bireysel direniş ve arkeolojik bir kazı alanıdır.
Katmanlaşmayı, kazınmayı, deformasyonu sever.
Büyük bir coğrafya’dır : sınırları belli değildir.
Coğrafya’ya müdahaledir aynı zamanda.
Her şey öznesi olabilir kolajın.
Tüketimin artıkları – ki severiz- malzemesi olmuştur her dem kolajın.
Selüloz tarlalarının biçer döveridir beri yandan.
Çöplük alanlarının geri dönüşüm ayrıştırıcısıdır.
Sahaflar, tozlu raflar, yer tezgahları, bit pazarları …arka bahçesidir kolajın.
Kolaj bir Flaneur’dür.
Göçebedir : sokağın serserisi, sıcak köşe ev kedisidir aynı zamanda.
Punk’ı bilir, fanzinleri, poetika’yı sever.
Plastikleşir; plastiktir, doğa’ya meydan okur.
Günceldir : köklerini ; cansuyu Dadaistlerden, Sürrealistlerden, Sitüasyonistlerden, ’68 baharından besler.
Avangard’tır ; Neo-Avangard’tır, harc-ı alemdir, Post-Modern’dir, alternatif Tarihçi’dir : bunların hepsi ve hiç biridir..
: kolaj, her daim güncel bir eylemdir.

***
Kolaj sanatı son yıllarda çok konuşulur, üretilir, paylaşılır oldu. Üstüne farklı farklı beslenim alanlarından sözler üretildi.

Bu bahis ile Defter Kazıyıcılar Kooperatifi olarak 23.mart.2013 tarihinde yapacağımız kolektif sergi “ ben ölümü eskittim , geliyorum” ** ile ; Türkiye’de üretilen çağcıl collage sanatına assemblage’dan digital collage ‘a , photomontage’dan détournement’e , collaboration’dan metin-kolaj'a uzanan bir çerçevede güzel İstanbul’un iki yakasını bir araya getirerek gündeme taşımayı, daha sonraki süreçte uluslararası katımlıcıların da dahil olacağı bir başka serginin muştulayıcısı olmayı amaçlıyor.

Sergimizin oyun alanı KargART, koordinatörlüğünü Defter Kazıyıcılar Kooperatifi üstleniyor.

Sevgi ve selam

Defter Kazıyıcılar Kooperatifi – İstanbul / 2013

** ilhan berk


Ben ölümü eskittim, geliyorum
Sergi Mekanı : KargArt – Kadıköy
Sergi Tarihi : 23.mart.2013 4.nisan.2013

Performans : 23.mart. 2013 / kolektif

Sunum / Söyleşi : " tahlil sonuçları " 31.mart.2013 / kargART
saat : 14.00
Çiğdem ZEYTİN
PERİFERİ

Atölye : " kazı alanı" 31.mart.2013 / kargART
saat : 15.30


Koordinatör : Defter Kazıyıcılar Kooperatifi

***

Sergi Katılımcıları

Alper T. İnce
Ayşe Özkan / Işıl Aktaş
Barış Acar
Cem Gezginti / Dilara Tekin
Cins
Defter Kazıyıcılar Kooperatifi ( Duru / Ali Mete Sancaktaroğlu )
Dilara Akay
Eda Gecikmez
Eflatun Tatlısu
Erman Akçay
Hasan Özgür Top
Komet
Mehmet Gemalmaz
Murat Germen
Nalan Yırtmaç
Nur Çelik / Dilara Hançer
OnstOn
Rafet Arslan
Serkan Yüksel
Şiir Özbilge