Sanatçı Konuşması / Artist TalkAçık Masa İştirak Programı

27 Şubat Çarşamba, 18:30
Sanatçı Konuşması: Eda Gecikmez, Zeyno Pekünlü, Sevil Tunaboylu
künye: sanat, kadın, mekan, sansür, eylem, örgütlenme, kolektivite

Açık Masa’nın yeni davetlileri Eda Gecikmez, Zeyno Pekünlü ve Sevil Tunaboylu hem sanatsal pratiklerinde hem de bu pratiklerle birlikte yürüttükleri çalışma gruplarında, anlık yanyanalıklarda ve uzun vadeli örgütlenme girişimlerinde sık sık biraraya geldiler. Hem sanatçı hem de birey olarak kafalarını kurcalayan konular etrafında örülen bu birlikteliğin yolu feminist hareketten, sanatçı haklarına, sansürden kentsel dönüşüm karşıtı hareketlere pek çok muhalefet alanında kesişti.
Bu defa kendi çalışmalarını paylaşmak ve tartışmak üzere yan yana geliyorlar; farklı pratiklerinin, eylemliliklerinin, deneyimlerinin sanat üretimlerine nasıl yansıdığını İştirak Programı’nda Açık Masa’ya yatırıyorlar.


***

Open Table İştirak Program

Wednesday 27 February, 18:30
Artist Talk: Eda Gecikmez, Zeyno Pekünlü, Sevil Tunaboylu
tags: art, woman, space, censorship, action, organization, collectivity

New guests of Open Table, Eda Gecikmez, Zeyno Pekünlü and Sevil Tunaboylu often stood side by side at instances of collaboration or through long term organizational initiatives, both with their artistic practices and in working groups which they carried out together. The paths of this alignment which was formed around issues engaging them as artists and individuals, often coincided on various social opposition areas, from the feminist movement to artists’ rights, censorship and to the movements against urban transformation.
On this occasion at Open Table, they will come together to share and discuss their individual works; they will be talking about how their different practices, agencies and experiences shape their individual artistic productions.