zamanaşımı! - "babasının sözünü dinlemeyen kızlar"

her biri kağıt üzerine mürekkep
ink on paper
2012~istanbul


eda gecikmez
16.03.2012 rumeli han