past event: Hayvanların Tarafı // The Animal Side, MixerMixer, 20 Ocak 2018 itibariyle Ahmet Ergenç küratörlüğünde Sadık Arı, Fulya Çetin, Sinem Dişli, Ece Eldek, Didem Erbaş, İris Ergül, Çınar Eslek, Eda Gecikmez, Hatice Çiçek, Ata Kam, Huri Kiriş, İhsan Oturmak, Gümüş Özdeş, Mert Öztekin, Deniz Paşa, Ekin Saçlıoğlu, Ahmet Sarı, İlhan Sayın, Yusuf Sevinçli ve İrem Sözen’in çalışmalarından oluşan “Hayvanların Tarafı” başlıklı karma sergiye ev sahipliği yapacak.

Adını Nazlı Karabıyıkoğlu’nun Hayvanların Tarafı adlı hikaye kitabından alan bu sergide bir araya gelen işler insandan ve uygarlıktan uzaklaşıp hayvan ve tabiata dair ihtimallere odaklanıyor. İnsanın karşısında insan-dışını, uygarlık karşısında uygarlık-dışını düşünmeye çalışan bu işler insan merkezci bir bakıştan kurtulup yabana ve doğaya yönelerek yeni bir bakış öneriyorlar.

Gilles Deleuze’ün ‘hayvan-oluş’ dediği minör duruma da gönderme yapan bu sergide, doğa, varlık, benlik, kültür, uygarlık, arzu, beden, korku, bilgi, sezgi, büyü gibi majör ‘kavramlar’ yeniden sorgulanıyor. İnsanların tarafını bırakıp, öteki tarafa, hayvanların tarafına bakan çalışmalar, insanın dünyada ve evrendeki sözde-merkezi konumunu sarsıp insana yüklenen ‘kutsal’ anlamı sorunsallaştırarak, daha kapsayıcı bir epistemoloji ve ontolojiye işaret ediyorlar. Antropomorfik olmayan bir dünya kavrayışını içeren bu çalışmalar, insanı merkeze koymayan bir estetik ve politik tutumun da nüvelerini barındırıyor.

“Hayvanların Tarafı” Mixer’in Karaköy’deki mekânında 24 Şubat’a kadar görülebilir.


''Eda Gecikmez, savaş ve kentsel “dönüşüm” (ya da felaket) nedeniyle göçe zorlanan kuşlar üzerinden bir topografik manzara sunuyor. Hayvanların siyasi ve coğrafi yazgısını gösteren bu iş, hayvan perspektifinden insan şiddetini gösteriyor. Hayvanlar bir bakıma uygar dünyanın “mülteci”leridirler.'' - Ahmet Ergenç

---

Mixer is pleased to announce its upcoming exhibition opening on the 20th of January with the title “The Animal Side” curated by Ahmet Ergenç, featuring Sadık Arı, Fulya Çetin, Sinem Dişli, Ece Eldek, Didem Erbaş, İris Ergül, Çınar Eslek, Eda Gecikmez, Hatice Işık, Ata Kam, Huri Kiriş, İhsan Oturmak, Gümüş Özdeş, Mert Öztekin, Deniz Paşa, Ekin Saçlıoğlu, Ahmet Sarı, İlhan Sayın, Yusuf Sevinçli and İrem Sözen.

Inspired by the eponymous book of Nazlı Karabıyıkoğlu, the exhibition focuses on the possibilities regarding nature and animals, away from humanity and civilization. These works propose a new perspective leaning towards the wild and nature to break away from anthropocentric view, considering non-human in the face of humanity and non-civilized in the face of civilization.

Referring to Gilles Deleuze’s notion of being “minor” and “being an animal”, this exhibition also re-examines “major” notions such as nature, existence, ego, culture, civilization, desire, body, fear, information, intuition and magic. The works in the exhibition, which set aside the human side and look at the animal side, shake the so- called central position of the human on earth and in the universe, and hint at a more inclusive epistemology and ontology, while problematizing the "sacred" meaning attributed to human. These works, relying on a non-anthropomorphic comprehension of the world, harbor the cores of a non-anthropocentric aesthetic and political approach.

“The Animal Side” can be seen at Mixer’s new space at Karaköy until the February 24th.''Eda Gecikmez elaborates a topographical view with birds forced to migration by war and urban 'renewal' (or urban disaster). Referring to the political and geographical fate of animals, the work exposes the violence by human from the perspective of animals. In this sense, animals are 'refugees' of the civilized world.'' - Ahmet Ergenç