past event: "Master Plan", Eda Gecikmez, Proto5533

Proto5533
sunar 

Eda Gecikmez 
Master Plan

Küratör: Mehmet Kahraman

Açilis: 3 Mayıs Salı, 16:00-18:00 
Sergi: May 3 – 22 May, 2016
Açilis saatleri: Salı - Cumartesi, 12:00 -18:00 
İMÇ 5. Blok No: 5533, Unkapanı-Istanbul


Proto5533 Mehmet Kahraman küratörlüğünde Eda Gecikmez’in yeni bir resim yerleştirmesini sunar. Master Plan, 2016, kasnaksız, destek yapılarından bağımsız olarak üretilmiş ve askıya alınmış yeni bir resim. Resmin asılış biçimi, Türkiye’nin doğusunda sokaklarda ipe gerilerek sallandırılan ve direniş sembolü haline gelmiş olan buluntu kumaşları, battaniyeleri ve brandaları andırıyor. 

Master Plan adını Zaha Hadid’in 2006 yılında, İMP (İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi)’nin organize ettiği yarışma kapsamında tasarladığı Kartal projesinden alır. Hadid’in dijital ortamda hazırladığı kentsel dönüşüm projesi “Kartal Master Plan”, bölgede yaşayan insanların yaşam pratikleri göz önüne alınmadan tasarlanarak, sermaye odaklı uygulamalar üzerinden tanımlanan bir kent kimliğini gözler önüne serer. 

Mevcut politik hedefler doğrultusunda yeniden kurgulanmakta olan İstanbul şehri, kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde oluşturulan ve birbiri üzerine yığılan yapılar etrafında şekil almaktadır. Böylesi bir kentsel yapı içinde kendini tanımlamakta güçlük çeken kent sakinleri, bu yığınlar arasında gezinen isimsiz figüranlar olarak karşımıza çıkar. Kentsel dönüşümün yol açtığı tahribat, sadece bireyi değil, aynı zamanda hafızayı da erozyona uğratır, bireyin ve kentin tarihsel belleğini silerek onları kimliksizleştirir. 

Hadid’in kent manzarası simülasyonunu gerçeküstücü bir yaklaşımla yeniden yorumlayan Gecikmez’in resminde parçalanmış beden kesitleri pornografik bir dönüşüme işaret eder: sanatçı, iktidarın güdümüyle bir fetiş nesnesi haline gelen inşaat sektörüne, bedenin pornografik dönüşümüyle yanıt verir. Bu surece ışık tutmak amacıyla Gecikmez resimlerini bir barikat biçiminde asar. Eseri görebilmek için izleyici bu yapının etrafında dönmek, içine girmek ve barikatın öteki tarafına geçmek zorundadır.


Eda Gecikmez (İstanbul, 1984) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü mezunu olup, lisans eğitimi sırasında bir sene İspanya, Valencia Politeknik Üniversitesi San Carlos Güzel Sanatlar Fakültesinde eğitim gördü. 2004 yılından itibaren yurtiçi ve yurtdışında birçok karma sergiye katıldı, uluslararası sanat projelerinde yer aldı. Bunlardan bazıları; “Domates Biber Patlıcan 3”, SPOT Üretim Fonu, Elhamra Han, Istanbul (2016), “Osmanlılar ve Avrupalılar” (2016), 3. Mardin Bienali (2015) , “Oyun Parkı”, Galeri Nev, Ankara (2015), “Benimle Kal”, Apartman Projesi, Berlin (2014), kişisel sergisi “Ödünç Alınmış Birliktelik” Amerikan Hastanesi Sanat Galerisi, İstanbul (2013) ve m1886 Sanat Projeleri, Ankara (2016). Son olarak 2015’te Cittadellarte – Fondazione Pistoletto , Biella, İtalya ve Kultivera, Tranas, İsveç’te sanatçı proglarıma katılan sanatçı, çalışmalarına İstanbul’da devam etmektedir.

Mehmet Kahraman, 1986 İstanbul doğumlu, küratör ve yazar. Lisans eğitimini 2011’de Mimar Sinan Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde tamamladı. Türkiye’deki çeşitli sanat dergilerine düzenli olarak katkıda bulunuyor, İstanbul’daki REM Art Space’in direktörü ve küratörü. 

Proto5533 İstanbul ve yurtdışından sanat profesyonellerinin rehberliğinde genç sanatçı ve küratörlerin düzenlediği sergiler sunar. Etkin bir kuşağı bir araya getirip, anlamlı gelişimi için gerekli ilişki ve araçları sağlayan Proto5533, farklı yerlerde mekâna duyarlı sergiler düzenleyen Protocinema(protocinema.org) ve sanatçılar tarafından yürütülen 5533’ün (imc5533.blogspot.com.tr) işbirliğiyle gerçekleşmektedir.

Seçilen Küratörler: Naz Çuğuoğlu, Kevser Güler, Mehmet Kahraman, Ghaith Mofeed, Nicole O’Rourke, İlhan Ozan, Ulya Şoley. 

Danışman Küratörler: Çelenk Bafra, Küratör, İstanbul Modern, İstanbul; Anne Ellegood, Uzman Küratör, Hammer Museum, Los Angeles; Övül Durmuşoğlu, Bağımsız Küratör Berlin/İstanbul; Anthony Huberman, Baş Küratör, Wattis İCA, San Francisco; November Paynter, Araştırma ve Programlar Yardımcı Direktörü, SALT; Mari Spirito, Direktör, Protocinema, İstanbul/New York; François Quintin, Direktör, Fondation d'entreprise Galeries Lafayette, Paris.

Daha fazla bilgi almak için:
Mari Spirito, +1917 660 7332, +90541 468 02 14, mari@protocinema.org, Veya Mehmet Kahraman, +90555 207 06 65, mehmet.kahramart@gmail.com

Proto5533
presents 

Eda Gecikmez 
Master Plan

Curator: Mehmet Kahraman

Opening Reception: Thusday, May 3rd, 4:00-6:00 pm
Exhibition date: May 3 – 22 May, 2016
Open: Thusday to Saturdays, 12:00 pm-6:00 pm
İMÇ 5. Blok No: 5533, Unkapanı-Istanbul


Proto5533 presents a new painting installation by Eda Gecikmez, curated by Mehmet Kahraman. Master Plan, 2016, is a new suspended painting created free of support structures. The painting hangs much like found-fabrics, blankets, tarps, on a clothesline across streets of Eastern Turkey, and have become a symbols of resistance.

Master Plan takes its title from a project designed by Zaha Hadid in 2006 for an open competition organized by IMP (Istanbul Metropolitan Planning and Urban Design Center) for Kartal district. “The Kartal Master Plan” is an urban transformation project digitally designed by Hadid, taking into account the practical experiences of the district’s inhabitants, it reveals an urban identity defined through capital oriented implementations.

Currently, the city of Istanbul is redesigned in accordance with existing political agendas, it is shaped around piles of structure built in the framework of urban transformation projects. Trapped inside such an environment, citizens of Istanbul face difficulty in getting a hold on their identity and appear as anonymous extras wandering amongst piles of buildings. The devastation currently caused by urban transformation is not only disintegrating the individual, it also erodes memory. By erasing both individual and collective memory, it provokes disaffection.

In Gecikmez’s surrealist reinterpretation of Hadid’s simulated urban landscape, fragmented body parts convey a pornographic transformation: to the fetishization of the construction industry by government agency, she replies with a “becoming pornographic” of the body. To shed light on this process, Gecikmez hangs her paintings in the form of a barricade. In order to see the work, the viewer must walk around it, enter into the inner space she creates and cross into the other side of this barricade.

Eda Gecikmez (Istanbul, 1984) graduated Mimar Sinan Fine Arts University, Department of Painting in 2010 and studied one year at Universidad Politecnica de Valencia, Faculty of Fine Arts, Valencia, Spain in 2008. Since 2004 she has participated various exhibitions, including “Domates Biber Patlıcan Produce 3”, SPOT Production Fund, Elhamra Han, Istanbul (2016), “Ottomans & Europeans, Past and Prospectives” (2016), the 3rd Mardin Biennial (2015), “Amusement Park” Gallery Nev, Ankara (2015), “Stay with Me”, Apartment Project, Berlin (2014), “Borrowed Togetherness” solo show, American Hospital Art Gallery, Istanbul (2013) and m1886 Art Projects, Ankara (2016). In 2015 Gecikmez has completed Cittadellarte – Fondazione Pistoletto residency program at Biella, Italy and Kultivera , Tranas, Sweden. Eda Gecikmez lives and works in Istanbul.

Mehmet Kahraman, 1986, Istanbul, is curator, and writer. He received his Bachelor’s in Art History at Mimar Sinan Fine Art University, 2011. He is a regular contributor to several art magazines in Turkey; director and curator at REM Art Space in İstanbul.

Proto5533 presents exhibitions by emerging artists and curators, with guidance from art professionals, mentor curators, from Istanbul and abroad. Proto5533 is a collaboration by Protocinema, an itinerant, site-aware art organization, protocinema.org, and 5533, an artist run space, imc5533.blogspot.com.tr, bringing together an active generation and providing the relationships and tools to nurture its meaningful growth.

Selected Curators: Naz Cuguoğlu, Kevser Güler, Mehmet Kahraman, Ghaith Mofeed, Nicole O'Rourke, Ilhan Ozan, Ulya Soley. Mentor Curators: Celenk Bafra, Curator, Istanbul Modern, Istanbul; Anne Ellegood, Senior Curator, Hammer Museum, Los Angeles; Övül Durmusoğlu, Independent Curator Berlin/Istanbul; Anthony Huberman, Chief Curator, Wattis ICA, San Francisco; November Paynter, Associate Director of Research and Programs, SALT; Yasmil Raymond, Associate Curator, Museum of Modern Art, New York; Mari Spirito, Director, Protocinema, Istanbul/New York; François Quintin, Director Fondation d'entreprise Galeries Lafayette, Paris.


///

Text by Sinan Logie >>> Kartal'da Akbabalar http://xxi.com.tr/yazilar/kartalda-akbabalar