past event: "Ödünç Alınmış Birliktelik // Borrowed Togetherness", Ankara
Eda Gecikmez  “Ödünç Alınmış Birliktelik” sergisi ile 12 Mart’ta Ankara m1886 Sanat Projeleri’nde...

Eda Gecikmez’ in  “Ödünç Alınmış Birliktelik” sergisi  12 Mart – 17 Nisan 2016  tarihleri arasında m1886 Sanat Projeleri’ nde  izleyicisiyle buluşuyor.
Her şeyin birer görüntüye dönüştüğü günümüz dünyasında, Eda Gecikmez bu arsızca üretilen ve tüketilen görüntülerin hızını yavaşlatıp daha yakından inceler ve onları parçalarına ayırıp tekrar oluştururken ilk anlamlarını ya da amaçlarını bozguna uğratır. Alışılagelmişin güvenlikli alanlarını  yıpratarak izleyiciyi  bir sınırın ihlaline davet eder, bu sınır iktidarın ideolojik bir aygıt olarak kullandığı dildir.

Sergi 17 Nisan 2016 tarihine kadar m1886 Sanat Projeleri’ nde görülebilir.