past event: temas(s)ız

Sınırlı Fantezi / Limited Fantasy

“TEMA(S)SIZ”

GRUP SERGİSİ

7 Mart – 31 Mart 2012

http://www.galleryilayda.com/

BASIN BÜLTENİ

Galeri İlayda, 7 Mart – 31 Mart tarihleri arasında, daha önce hiç yan yana gelmemiş on bir sanatçıyı bir araya getirdiği “Tema(s)sız” isimli grup sergisine ev sahipliği yapacaktır.

Sergide Arzu Güldalı Uysal, Burçin Ayebe, Derya Altınel, Eda Gecikmez, Engin Beyaz, Gamze Taşdan, Gülfidan Özmen, Meltem Sırtıkara, Nurdan Likos, Özcan Uzkur ve Özge Enginöz resim, heykel ve enstalasyon çalışmalarıyla yer alıyor.

Sergiye davet edilmiş, her biri kendi alanında farklı işler üreten sanatçıların galeri mekanını bir deneyim alanına dönüştürmesi hedefleniyor. Sanatçıların kendi söylemlerini ortaya koyması önem kazanıyor. Sergide yer alan sanatçılar müdehale edilmeksizin farklı söylemler ve yaratım biçimleriyle izleyici arasında saf bir köprü inşa etmeye çaılışıyor. Serginin; günümüzün tek tipleşmiş yaşam şartları içerisinde, sanatçıların kendi farklı görüşlerini ortaya koyması, yapay ve aynılaşmış sisteme temas etmeden, her hangi bir başlık altında sınırlanmadan, temasız bir şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Arzu Güldalı Uysal, doğada yer alan görüntülerin ardındakileri tuvallerine yansıtıyor.

Burçin Ayebe, kendi bedenini model aldığı resimlerinde toplum içindeki bireysel bilince tuval üzerindeki beyaz boşlukta var ettiği siyah ve yalın figürleri ile hitap ediyor.

Derya Altınel, modern hayat ile hesaplaşırken, posta pullarını kendisine araç ediniyor.

Eda Gecikmez, resimlerinde sembolik bir yıkım biçimi olarak beden dilini bozup yeniden kurguluyor.

Engin Beyaz, Anadolu’nun geleneksel motiflerinden esinlendiği altıgen formların içlerinde hikayeler yaratıyor.

Gamze Taşdan, Türk sinemasındaki kadınlık ve dulluk hallerini alaycı tavrıyla işlerine yansıtıyor.

Gülfidan Özmen, yaşamlarımızdaki ve tabiatta her an karşılaştığımız kontrastlıkları camdan gerçekleştirdiği yerleştirmeleriyle irdeliyor.

Meltem Sırtıkara, insan ilişkileri içindeki cool tavrı resimlerinde kumaşlar ve kağıtlar kullanarak çözümlemeye çalışıyor.

Nurdan Likos, çalışmalarında kendinden yola çıkarak kadınlık hallerini vurguluyor.

Özcan Uzku, iplikleri kullanarak bedenler inşa ediyor.

Özge Enginöz ise görsel medyadan bilinçaltına yerleşen imajları normal bulundukları koşullardaki kullanım amacından çıkartıp, iki ve üç boyutlu imajlara dönüştürüyor.


“Tema(s)sız” sergisi 31 Mart’a kadar Galeri İlayda’da görülebilir.

Galeri İlayda: Hüsrev Gerede Cad. No: 37 Teşvikiye Tel: 0212 227 92 92 www.galleryilayda.com